Oppimateriaalituen erillishaku 8.5.-22.7.2018

Erillishaku on tarkoitettu sellaisille toisen asteen opiskelijalle, joiden omalla asuinpaikkakunnalla ei ole Pelastakaa Lasten paikallisyhdistystä
Vuonna 2018 oppimateriaalitukea on mahdollista hakea Pelastakaa Lasten keskusjärjestön kautta, jos omalla paikkakunnalla ei ole Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelmassa mukana olevaa paikallisyhdistystä.
Tuen piiriin otetaan 80 toisen asteen opiskelijaa. Hakemuksia otetaan vastaan 8.5.–22.7.2018. Hakemukset lähetetään Pelastakaa Lasten keskusjärjestölle sähköpostitse osoitteeseenevaitaelamalle@pelastakaalapset.fi tai osoitteella Pelastakaa Lapset ry, Eväitä Elämälle, Koskelantie 38, 00601 Helsinki.
Erillishaku ei koske harrastustukea.

Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista. Kemijärven alueen toisen asteen opiskelijoiden hakemuksia otamme vastaa 1.8.2018 alkaen.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.